power to the peopleDoor met onze voeten in de modder te staan hebben we veel online kennis en inzichten opgedaan. De afgelopen jaren hebben we een mooie verzameling opgebouwd van sterke domeinnamen en goede ideeën. We willen mensen duidelijk en eerlijk informeren, helpen met het maken van lastige keuzes en van online winkelen een ware beleving maken.

 

Contact

E-mail: info@sincom.nl
Postadres: Postbus 179
6500 AD  Nijmegen
KvK: 09129681
Bankrekening: 198445768
Triodos te Zeist